Egzamin zawodowy styczeń-luty 2020

28.11.2019

Drodzy Słuchacze i Absolwenci, 

poniżej znajdują się komunikaty Dyrektora CKE dotyczące zbliżającej się sesji egzaminu zawodowego oraz harmonogramy pisemnych i praktycznych egzaminów.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8sierpnia 2019 r. wsprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przepro-wadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodziew roku szkolnym 2019/2020 dla podstaw programowych kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012r.1i31marca 2017 r.

https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190808%20EPKwZ%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia2019r. wsprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzieoraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodziew 2020rokuwedługpodstawy programowej kształcenia w zawodach z31 marca 2017 r.1-formuła 2017  Aktualizacja z 12września 2019r.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/EPKwZ_2020-%20Komunikat%20o%20harmonogramie-aktualizacja%20dla%20PP2017.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10września2019r. wsprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2020rokuwedługpodstawprogramowychkształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z16 maja 2019 r.1-formuła 2019 r.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/EZ%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20w%202020-dla%20PP2019.pdf

KOMUNIKATY DOTYCZĄCY PRZYBORÓW POMOCNICZYCH:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/Komunikat%20o%20przyborach%20egz%20zaw%20NOWY%20pis-I-II_2020.pdf

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/Komunikat%20o%20przyborach%20egz%20zaw%20NOWY%20prakt%20I-II_2020.pdf

 

798 299 599

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.